72 Island St Stoughton 3

72 Island Street in Stoughton MA